ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπνολογίας θα πραγματοποιηθεί με φυσική και διαδικτυακή παρακολούθηση.

 Ημερομηνίες Διεξαγωγής
03-05 Νοεμβρίου 2023

Τόπος Διεξαγωγής 
Αμφιθέατρο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας  Διεύθυνση

Παν. Κανελλοπούλου 3, 11525, Αθήνα


 Κοντινότερος σταθμός μετρό: Κατεχάκη, Μετρό Γραμμή 3

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του συμποσίου είναι η ελληνική. 

 Κάρτες Συνέδρων
Για την πρόσβαση στις επιστημονικές συνεδρίες, απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (badge). Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν την κάρτα συνέδρου από τη γραμματεία του συμποσίου, η οποία θα λειτουργεί στο συνεδριακό χώρο. 

 Πιστοποιητικά παρακολούθησης 
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη γραμματεία του συμποσίου μετά τη λήξη του και αφού υποβληθεί συμπληρωμένη η σχετική φόρμα αξιολόγησης. Δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το 60% του επιστημονικού προγράμματος.

Κινητά τηλέφωνα
Για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος, παρακαλούμε, όπως έχετε τα κινητά σας τηλέφωνα αθόρυβα ή απενεργοποιημένα εντός του αμφιθεάτρου κατά την ώρα διεξαγωγής των συνεδριάσεων.

Ασφάλεια
Η Ελληνική Εταιρεία Υπνολογίας, η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμία ευθύνη για προσωπική φθορά, απώλεια ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα των συμμετεχόντων, καθώς και για απρόβλεπτα έξοδα, που πιθανά να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ή λόγω καθυστερήσεων, απεργιών ή άλλων ειδικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες, όπως φροντίσουν για τις ανάγκες τους σε ταξιδιωτική και υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη.

Απολεσθέντα Αντικείμενα
Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών σας αντικειμένων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συνεδρίου.


DaysHoursMinutesSeconds