ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι ιδιαίτερη χαρά να προσκαλέσουμε ψυχιάτρους, νευρολόγους, γενικούς ιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και φαρμακολόγους και νευροεπιστήμονες καθώς και κάθε επαγγελματία που ασχολείται με τη φροντίδα των ηλικιωμένων στο 1ο Συνέδριο Ψυχογηριατρικής με θέμα Συγκλίσεις και Προοπτικές στην Ψυχογηριατρική. Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Ψυχογηριατρική Εταιρεία (ΕΨΓΕ), που είναι μέλος της Διεθνούς Ψυχογηριατρικής Εταιρείας (Ιnternational Psychogeriatric Association), σε συνεργασία με τον κλάδο Ψυχογηριατρικής της ΕΨΕ .

Διεθνώς, η ψυχική υγεία των ηλικιωμένων αναγνωρίζεται, πλέον, ως σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας και είναι σαφής η ευρύτερη σχέση των προβλημάτων ψυχικής, σωματικής υγείας και της γήρανσης. Σκοπός του συνεδρίου μας είναι να αποτελέσει βήμα συγκλίσεων μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών κλάδων, που συμβάλλουν στη φροντίδα της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων είτε στην τριτοβάθμια είτε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου κατέβαλε κάθε προσπάθεια για τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου επιστημονικού προγράμματος, με κύριο στόχο την αναζήτηση μίας στέρεας και εποικοδομητικής σύνθεσης, η οποία θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες ερευνητικές πρωτοβουλίες, σε αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ηλικιωμένους με προβλήματα ψυχικής υγείας και στην εδραίωση της ψυχογηριατρικής στην καθημερινή κλινική πράξη.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 24 έως τις 26 Νοεμβρίου 2023 και θα συμμετέχουν σε αυτό τόσο εξέχοντες Έλληνες επιστήμονες από διάφορα επιστημονικά πεδία (π.χ. ωτορινολαρυγγολόγοι, νευροακτινολόγοι), καθώς και διεθνείς διακεκριμένοι επιστήμονες, ως προσκεκλημένοι ομιλητές μας, που ασχολούνται με την γηριατρική ψυχιατρική και θα μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Το επιστημονικό κύρος των ομιλητών αλλά και η γόνιμη διαντίδρασή τους με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στο συνέδριο, συνιστούν εχέγγυο για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Η ενεργή συμμετοχή σας κατά τις στρογγυλές τράπεζες αλλά και μέσω της παρουσίασης των επιστημονικών εργασιών σας σε θέματα που σχετίζονται με τη Ψυχογηριατρική και την ευρύτερη διασύνδεση της Ψυχιατρικής και των Νευροεπιστημών είναι κρίσιμη για την επιτυχία του συνεδρίου. Η υποβολή των εργασιών σας είναι ευπρόσδεκτη και η συνεισφορά σας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Ως οικοδεσπότες θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι η συμμετοχή σας επιστημονικά ανταποδοτική και ουσιαστική. Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχετε ευχάριστες αναμνήσεις από αυτήν την επιστημονική συνάντηση. Έτσι απλά, κρατήστε τις ημερομηνίες και ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε στην επιστημονική μας συνάντηση στην Αθήνα.


Με εκτίμηση

Αντώνης Μ. Πολίτης

Πρόεδρος Ελληνικής Ψυχογηριατρικής Εταιρίας